گیاه پوتوس آویز

در انبار

تحویل تمامی محصولات گیاهان آپارتمانی با گلدان معمولی سیاه رنگ می باشد.

جهت سفارش گلدان مورد نظرتان به قسمت گلدان ها مراجعه کنید.

۲۰,۰۰۰تومان